DEPARTMANLAR

Yönetim ofisi şirketin tüm kararlarının alındığı departmandır. Yeni işlere teklif verme, işlerin yapılırken organizasyon ve strateji planını belirleyen misyonu vardır.Her ayın 1’inde ve 15’inde toplanarak şirketimizin raporlarını inceler ve organizasyon planını gözden geçirirler.

Yönetim ofisinin almış olduğu kararları alt birimlere tatbik eden ,organizasyon ve planlamayı bir fiil icra ve kontrol eden birim olarak yer alır.Alt birimlerdeki ve projelerdeki gelişmeleri yönetim ofisine rapor eder.Ayrıca,özel nitelikli projeleri bizzat kendisi icra eder.

Arazi materyallerini toplayan ,harmanlayan ve proje yapma formatına hazır hale getiren,aynı zamanda projeleri sahaya tatbik eden teknik personel yoğunluklu birimdir.

Yoğun iş ortamında, bir çok doküman, evrak ve proje envanterini belli bir sistem içinde arşivleyen, kullanım kolaylığı sağlayan ofis personellerinden oluşur.Bu departmanda iki teknik personel de bulunmaktadır.

Şirketimizde bulunan, personellerin düzenli çalışma, onların özlük hizmetlerini, muhasebe, sosyal güvenlik hizmetlerini ve lojistik faaliyetlerini yürüten bir birimdir. İdari ve finansal hizmetler departmanı, yönetim ofisi ile direkt olarak çalışır. Raporlarını sunarlar ve işleyiş hakkında bilgi verirler. İdari konularda her resmi kurumlar ile görüşebilme yetkileri vardır.

Şirketimizin ihtiyacı olan her türlü malzeme, alet, ekipman ve aracı alma ve satma konularıyla ilgilenirler. Reklam, prezentasyon ve lansman konuları da bu departmanımızın çalışma sahasıdır. Bu departmanımız,tüm raporlarını ve görüşmelerini İdari ve Finansal departmanıyla paylaşırlar.